Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Pályázatok

Itt olyan pályázatok kerülnek megemlítésre, melyek mind e gyi k e nyertes projekt. Vannak melyek már meg va sul tak, de a fenn tartási idejüket töltik, s vannak melyek meg va tása fo lya mtban van, vagy még el sem kezdődött. Amen nyiben van, (vagy lesz) sőbb honlapja a projektnek, akkor a honlapok meg nyithatók.

EFOP-3.3.6-17 Természettudomá-

nyos Tudástár és Élményközpont

Honlap

EFOP 3.3.2-16

Vállalásaink voltak, hogy hozzájárulunk a nevelési- oktatási intézmények (partnereink) tanulóinak tan- órán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez. Ezzel is hozzájárulunk a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez a kompetencia- és személyiség- fejlesztő programok által. E nem formális és informális tanulási alkalmakkal segítjük a köznevelés eredményességét és hatékonyságának növekedését. Hátrányos helyzetű térségből bevont 4 általános iskola, 1 óvoda és 1 kecskeméti középiskola 2018.03.01 – 2019.02.28. közötti időszakban ennek megfelelően valósított meg programokat.

Magyar Tudomány Ünnepe

A Kecskeméti Támogatási Program keretében kapott mo ga tást e visszatérő projektünk, mely no vem ber - ben ke rül meg ren dezésre.

TANODÁK

Ballószögi Tudástár Tini Tanoda (2019-ig) Helvéciai Tudástár Tini Tanoda (2019-ig) Orgoványi Tudástár Tini Tanoda (2019-ig) Szabadszállási Tudástár Tini Tanoda Jakabszállási Utak és Esélyek Tanoda

Szociális védőháló a családokért

A Bács-Kiskun Megyei TIT „Család = otthon, Biztonság, jövő” című projektje 36.684.874 Ft támogatást nyert az EFOP-1.2.1-15-2016-00125 - Védőháló a Családokért lyá zaton. A két éves projekt megvalósulását kiváló part ne rek támogatják mint az Európa Jövője Egyesület, a Bács-Kis kun Megyei Gyermekvédelmi szolgálat, Hírös Agóra, Ka - tona József Gimnázium, Kecskemét Megyei Jogú Város Ön kormányzata, az SOS gyermekfalu, Neumann Egyetem (Ta képző Kara), Útravaló alapítvány.

"Tudás- és a tapasztalatmegosztás

a közösségépítés szolgálatában"

Az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével témájú projekt szakmai meg va sítása során projektnyitó rendezvény és a Pedagógiai Sub Rosa, Útravaló Alapítvány és a nyugdíjas klubok részt ve vői vel közös programok szervezése. Az idősek veze vel a társadalmi szerepvállalás erősítése a fiatalabb kor - osz tály tagjaiban, hagyományok megőrzése, rendhagyó tör téne lemóra keretében. …

Bács-Kiskun Megyei TIT

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu

Pályázatok

Itt olyan pályázatok kerülnek megemlítésre, melyek mind e gyi - k e nyertes projekt. Vannak melyek már meg va sul tak, de a fenn tartási idejüket töltik, s vannak melyek meg va tása fo - lya mtban van, vagy még el sem kezdődött. Amen nyiben van, (vagy lesz) sőbb honlapja a projektnek, akkor a honlapok meg nyithatók.

EFOP-3.3.6-17 Természettudomá-

nyos Tudástár és Élményközpont

Honlap

EFOP 3.3.2-16

Vállalásaink voltak, hogy hozzájárulunk a nevelési-oktatási intézmények (partnereink) tanulóinak tanórán kívüli és az ó- vodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafej- lesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köz- nevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgál- tatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez. Ezzel is hozzájárulunk a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez a kompetencia- és személyiségfejlesztő prog- ramok által. E nem formális és informális tanulási alkalmakkal segítjük a köznevelés eredményességét és hatékonyságának növekedését. Hátrányos helyzetű térségből bevont 4 általános iskola, 1 óvoda és 1 kecskeméti középiskola 2018.03.01 – 2019.02.28. közötti időszakban ennek megfelelően valósított meg programokat.

Magyar Tudomány Ünnepe

A Kecskeméti Támogatási Program keretében kapott - mo ga tást e visszatérő projektünk, mely no vem ber ben ke - rül meg ren dezésre.

TANODÁK

Ballószögi Tudástár Tini Tanoda (2019-ig) Helvéciai Tudástár Tini Tanoda (2019-ig) Orgoványi Tudástár Tini Tanoda (2019-ig) Szabadszállási Tudástár Tini Tanoda Jakabszállási Utak és Esélyek Tanoda

Szociális védőháló a családokért

A Bács-Kiskun Megyei TIT „Család = otthon, Biztonság, jövő” című projektje 36.684.874 Ft támogatást nyert az EFOP-1.2.1-15-2016-00125 - Védőháló a Családokért - lyá zaton. A két éves projekt megvalósulását kiváló part ne - rek támogatják mint az Európa Jövője Egyesület, a Bács- Kis kun Megyei Gyermekvédelmi szolgálat, Hírös Agóra, Ka tona József Gimnázium, Kecskemét Megyei Jogú Város Ön kormányzata, az SOS gyermekfalu, Neumann Egyetem (Ta képző Kara), Útravaló alapítvány.

"Tudás- és a

tapasztalatmegosztás a

közösségépítés szolgálatában"

Az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével témájú projekt szakmai meg va - sítása során projektnyitó rendezvény és a Pedagógiai Sub Rosa, Útravaló Alapítvány és a nyugdíjas klubok részt - ve vői vel közös programok szervezése. Az idősek veze - vel a társadalmi szerepvállalás erősítése a fiatalabb kor - osz tály tagjaiban, hagyományok megőrzése, rendhagyó tör téne lemóra keretében. …
Bács-Kiskun Megyei TIT
Honlapja Honlapja Honlapja Honlapja