Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2023
A szakmai program

2023. június 14.

10:00 Az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem résztvevőit a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda óvodásai köszöntik. Műsoruk címe: Pünkösdölő. A műsort összeállító pedagógus: Tóth Andrea Üléselnök: Nagy Jenőné, az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem elnöke 10:15 Orbán Attila Tolna Vármegyei közgyűlés alelnökének köszöntő gondolatai a Nyári Egyetem résztvevőihez. 10:30 Megnyitó előadás - Érték és nevelés a digitális kultúrában Előadó: Prof. Dr. Szécsi Gábor PTE KPVK dékán, egyetemi tanár, a BKM TIT alelnöke 11:10 Értékteremtés a pedagógus képzésben. Mit kaptam pedagógus jelöltként a PTE KPVK-tól? Előadó: Major Tünde Kármen PTE KPVK doktori iskola hallgatója, óraadó 11:30 Teljesítményértékelés bevezetése a köznevelésbe. A rendszer előzménye, célja és útja a bevezetés irányába Előadó: Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kamara elnöke 12:30 Érték és nevelés Előadó: Dr. habil Bús Imre PTE KPVK főiskolai tanára 13:30 Ebéd 14:30 Szakmai program a szekszárdi főiskola gyakorlóóvodájában 1. Gyakorló, ahol jó élni és dolgozni. - A szekszárdi gyakorlóóvoda bemutatása Előadó: Póláné Ratinland Márta 2. „Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.”- Pedagógiai programunk bemutatása Előadó: Póláné Ratinland Márta 3. „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.” - Nevelési elveink, feladataink és az ezzel kapcsolatos elvárásaink az óvodánkban Előadó: Mechtl Mariann 4. „Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes” - Gordon módszer óvodai alkalmazása Előadó: Wéner Ágnes 16:30 Séta Szekszárd belvárosában (Dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna egyetemi adjunktus) 19:00 Vacsora

2023. június 15.

07:30 Kirándulás Eszékre – Témavezető: Nagy jenőné a Nyári egyetem elnöke és Dr. Gyurok János PTE tudományos főmunkatárs Találkozás a magyar óvodákban dolgozó óvodapedagógusokkal . Óvodalátogatás - Játékok, könyvek átadása a magyar óvodáknak (Kérjük, hogy a továbbképzésben résztvevők hozzanak magukkal olyan játékot vagy könyvet, amelyet szívesen elajándékoznak az eszéki magyar óvodás gyerme kek nek, óvodapedagógusoknak.) Eszék nevezetességeinek megtekintése 18:00 Vacsora

2023. június 16.

09:00 „Nyárköszöntő” a sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodások a nyári egyetem hallgatóinak videofelvétellel kedveskednek. 1. Innováció a nevelésünk jobbá tételéért, és a szülőkkel közös differenciált személyiségfejlesztésért Előadó: Zelina Zoltánné Művészeti Bázisóvoda intézményvezetője 2. A vigasztalás, mint szociális tulajdonság tanításának folyamata, vegyes csoportokban. Jó gyakorlatainak bemutatása videofelvételeken Előadó: Zelina Dolóresz intézményvezető helyettes és Dvorákné Balog Ágota 3. Az innovációnk eredményeinek összegzése Előadó: Zelina Zoltánné Művészeti Bázisóvoda intézményvezetője 10:00 Rövid szünet 10:15 1. „Szilárd fundamentum” A gyermekek erkölcsi - szociális tulajdonságainak, személyiségjegyek alapjainak lerakása az óvodánkban Előadó: Lennerné Pál Szilvia óvodavezető, Devecser, Vackor Művészeti Modellóvoda 2. „Ez vagyok én! Ez én vagyok?” A gyermeki önismeret, önértékelés intraperszonális erkölcsi tulajdonság megismertetése óvodánkban, kor osz tály on - ként Előadó: Imri Zoltánné óvodavezető helyettes 3. „Utazás önmagamban…” Önismeret, önértékelés erkölcsi tulajdonság interiorizálása a gyermeki személyiségbe. Előadó: Vajai-Nemes Ágnes szakvizsgázott óvodapedagógus 4. Nevelési innovációnk értékelésének összegző tapasztalatai Előadó: Lennerné Pál Szilvia óvodavezető I gaz? Nem igaz? - avagy furcsa eset, amely megesett... székely, tréfás mese Bemutatja az óvoda felnőtt tehetségműhelye 11:45 Záró program A nyári egyetem szakmai értékelése a hallgatóság résztvevőivel A beszélgetést vezeti Nagy Jenőné az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem elnöke 12:00 A tanúsítványok átadása Nagy Jenőné az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem elnöke és Szabics István a Bács-Kiskun Megyei TIT igazgatója 12:30 Ebéd, elbúcsúzás

NEVELÉS ÁLLANDÓ ÉRTÉKEK MENTÉN