Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2017
Köszöntjük!

Kedves Óvodavezetők, Óvodapedagógusok!

Szeretettel   és   tisztelettel   köszöntöm   Önöket   a   XLIV.   Óvodapedagógusok   Nyári Egyetemének   Szakmai   Bizottsága   nevében.   A   negyvennegyedik   Nyári   Egye te - met   Kőszegen   rendezzük   meg,   ahol   festői   környezetben,   a   Kőszegi-hegység   és e gy ben   Dunántúl   legmagasabb,   882   méteres   Írott-kő   lábánál   lehetünk   együtt   a ter mészettel.   A   tehetséggondozás   elméleti   és   általános   témaköreit   2009-től   a Nyári   Egyetem   programja   végigvette,   hogy   jó   alapokkal   induljunk   el   e   pozitív   pe - da gia   bevezetésével.   Most   már   a   gardneri   speciális   tehetségterületekkel   fo - gunk   foglalkozni,   melynek   az   a   célja,   hogy   egy   tehetségterületen   belül   vizsgáljuk meg,   milyen   tartalmakat   hordozzon,   és   milyen   képesség-területek   kompetenciáit erő sítsük meg a műhelymunkában. Ebben   az   évben   a   zenei   tehetségterületet   választottuk,   amihez   már   a   kiváló   óvo - da i   tehetség-pontokkal   együtt   fejlesztéseket   végeztünk,   amelynek   elkészült   egy mód szertani   könyve   is.   Úgy   érezzük,   hogy   ezen   a   területen   tudunk   közvetíteni olyan   műhelyprogramokat,   amelyeket   csak   ki   kell   próbálni,   és   meglátják,   meny - nyit   fejlődnek   a   zene   iránt   érzékeny,   jó   képességű   gyermekeink.   A   Nyári   Egye - tem ebben az évben a következő programmal várja az érdeklődő kolléganőket: Az   Egyetem   előadássorát   Dr.   Ittzés   Mihály    PhD,   a   Magyar   Kodály   Társaság   el - ke,   a   Magyar   Művészeti Akadémia   tagja   nyitja   meg,   aki   Kodály   Zoltánra   em - ke zik   halálának   50.   év-fordulóján,   és   feltárja,   miként   törődött   a   zenei   ne ve lés sel az   óvodában.   Témánk   alapjainak   folytatását   Turmezeyné   dr.   Heller   Erika    PhD egyetemi   docens,   Eötvös   Lóránd   Tudományegyetem   Tanító-   és   Óvóképző   Kar dékán-helyettese   folytatja,   az   egyes   zenei   képességek   fejlődésének   és   fej lesz - tésének    átfogó    elemzésével.    Délután    óvodalátogatást    terveztünk    a    kőszegi óvodákban,   ahol   már   a   zenei   tehetséggondozás   gyakorlatáról   folyik   az   eszme - cse re   olyan   szakemberekkel,   akik   több   éve   elkezdték   a   gyermekek   zenei   te het - ség műhelyének   bevezetését.   Az   óvodai   program   után   városnézésen   veszünk részt, idegenvezetővel.
Másnap   szakmai   kirándulást   teszünk   Szlovéniába,   ahol   óvodai   program   és kul turális programok várnak bennünket. A   harmadik   napon   vendégeink   lesznek   Bogdán   Tiborné    és   Makai   Ildikó ri a    zenei   tehetségműhely   vezetők,   akik   a   gyakorlatból   emelik   ki   azokat   a célokat,   feladatokat,   amelyek   meghatározzák   a   tehetséggondozó   munka   mi - ségét. „A    művészetek    komplexitása    hogyan    jelenhet    meg    a    tehetség he lyek - ben?”   című   előadást      Bartáné   dr.   Góhér   Edit    DLA,   a   Gál   Ferenc   Főiskola Pe da gógiai   karának   főiskolai   docense   tartja,   akitől   újabb   zenei,   igényes   öt le - te ket kaphatunk. A   záró   előadásban   Dr.   Falus   András    egyetemi   tanár,   a   Magyar   Tu do - nyos Akadémia   tagja   szól   a   "Művészeti   nevelés   és   lelki   egészség   a   korai   fej - lesz tés szolgálatában" című témáról, a művészetek hatásairól. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kecskemét, 2017. április 23.
Nagy Jenőné A Nyári Egyetem elnöke
Szabics István TIT megyei igazgató