Home Home Program Program Tudnivalók Tudnivalók Jelentkezés Jelentkezés Kapcsolat Kapcsolat
Konferencia
Egyetemek, Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak Országos Tanácskozása
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét

Tudnivalók

A   tanácskozás   regisztrációs   költsége:   29.900   Ft/fő ,   mely   tartalmazza   a   szol gál ta tások   költségeit   (a   kommunikációs   költségeket,   az   autóbuszos   kirándulás,   a   büfé   ellátás, technikai költségek, stb.). A szállás (Magister Hotel) 9.150 Ft/fő/éj . ( Részletezve lásd. a jelentkezési la pon. ) Érdeklődés és felvilágosítás a Bács-Kiskun Megyei TIT Egyesületnél (H-6000 Kecs kemét, Rákóczi út 2. Telefon/telefax +36(76)505-688 és +36(76)505-689). Elektronikus levélcím: titbkkm@gmail.com. Honlap: www.titbkkm.hu   Az egyértelműen kitöltött jelentkezési lapot kérjük, szíveskedjék 2019. április 20-áig beérkezően , a TIT fenti címére megküldeni! Jelentkezni telefaxon és e-mailben is lehet, de a jelentkezés csak a vissza iga zo lással együtt érvényes! A költségek befizetésére a jelentkezést követően számlát küldünk. Bank szám la számunk: 52800014-10105890 — Szabadszállás és Vidéke TKSZ. Adószámunk: 19040011-1-03 . ( A szolgáltatások árát a jelentkezési lapon tün tet tük fel!) A tanácskozás részletes költségeit a jelentkezési lapon közölt tájékoztató tar tal mazza. A szállást egyedileg kell feltüntetni. Az elhelyezés fürdőszobás szo bák ban történik. A r endezvény szolgáltatásait április 30-áig beérkezően lehet térí tés men te sen, írásban lemondani . Későbbi lemondás esetén a költségek teljes díja fi ze tendő. A részletes programot, útleírást, és további információkat a jelentkezőknek, a je lent kezés elfogadásával, a rendezvényt megelőzően küldjük meg. Érkezés    a    rendezvény    napján    a    Pannon    Egyetem    főépületéhez    Veszprém,    Egyetem    utca    10.    B    épület    2-ik    emeleti    Konferencia    központ.   A    bejáratnál útbaigazító táblák lesznek elhelyezve. A tanácskozás szakmai szervezője Dr. Domokos Endre  intézetvezető egyetemi docens. Elérhető a  +36(30)6489023-as telefonon, vagy a drdomokosendre@gmail.com e-mail címen. A program változtatás jogát fenntartjuk!