A

Múzeumok

Éjszakája

Magyarország

legnagyobb,

legkiterjedtebb

kulturális

meg

-

moz

dulása.

Sokan,

sokféle

programmal

örvendeztetik

meg

a

Nagy

ér

de

műt.

Tud

ni

kell

azonban

a

sok

látnivaló

élményszerű

megtekintése

csak

arra

jó,

hogy

tudjuk,

hogy

hova

kell

visszajönnünk

az

igényes

isme

rett

erjesz

sért,

a

lát

nivalók

mélyebb

meg

ismeréséért.

Ilyenkor

mindenki,

szinte

minden

korosztálynak

kínál

érdekes,

látványos

köny

nyen

emészthető

programot,

mely

a

családok

valamennyi

tagjának

em

ke

ze

tes

élményt

nyújt.

A

Tudományos

Ismeretterjesztő

Társulat

is

szeretettel

vár

minden

kedves

ér

dek

-

lődőt

Kecskeméten

a

Tudomány

és

Művészetek

Házába,

a

volt

zsi

na

ba

egy

kellemes

programra,

melynek

minden

évben

vannak

visszatérő

ese

nyei,

állandó

kiállításai, de újdonságok is, melyek a következő lapon rész

le

te

sen megismerhetők.

Szeretettel várjuk!
Köszöntjük június utolsó szombatján a Tudomány és Művészetek Házában!